پروژه های انجام شده چاپ

برخی از پروژه های انجام شده شرکت

 1.  آزاد راه تهران- پردیس
 2. آزاد راه پل زال- اندیمشک
 3. کنار گذر تنکابن- رامسر
 4. آزاد راه دیر- بوشهر
 5. بزرگراه ارومیه- تبریز (قطعه اول)
 6. بهسازی و روکش آسفالت محور هرات- تورغندی (افغانستان)
 7. قطعه سوم راه آهن خواف- هرات (افغانستان)
 8. راه هرات- ارملک- لامان (افغانستان)
 9. محور قم- سلفچگان- اراک
 10. راه اصلی فیروزآباد- جم
 11. باند دوم داران به درود
 12. آماده سازی سایت پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی
 13. پروژه احداث کالورت های پارس جنوبی
 14. پروژه واریانت طالقان- ریگ سفید- زاغه استان لرستان
 15. آزاد راه قم- گرمسار (کیلومتر 0 تا 50)
 16. آزاد راه اربیل- کویه (اقلیم کردستان عراق) قطعه 3 و 4
 17. محور بالکان آباد- ترکمن باشی (ترکمنستان)
 18. سایت ساحلی شرینو
 19. تولید بتن فاز عسلویه
 20. روکش آسفالت محور خرم آباد- بروجرد
 21. تعریض و بهسازی محور الشتر- فیروزآباد تقاطع غیر همسطح فیروزآباد
 22. تقاطع غیر هم سطح شهر اراک
 23. تقاطع غیر هم سطح شهر قم